Nevi and Melanoma 
Melanocytic Nevi
Melanocytic Nevi
Viewed: 3434 times.

Junctional Nevus
Junctional Nevus
Viewed: 3614 times.

Histopathology of a Junctional Nevus
Histopathology of a Junctional Nevus
Viewed: 4772 times.

Compound Nevus
Compound Nevus
Viewed: 3834 times.

Histopathology of a Compound Nevus
Histopathology of a Compound Nevus
Viewed: 3555 times.

Intradermal Nevus
Intradermal Nevus
Viewed: 4011 times.

Powered by Gallery v1 RSS