Nevi and Melanoma 
Melanocytic Nevi
Melanocytic Nevi
Viewed: 3760 times.

Junctional Nevus
Junctional Nevus
Viewed: 3971 times.

Histopathology of a Junctional Nevus
Histopathology of a Junctional Nevus
Viewed: 5239 times.

Compound Nevus
Compound Nevus
Viewed: 4274 times.

Histopathology of a Compound Nevus
Histopathology of a Compound Nevus
Viewed: 3939 times.

Intradermal Nevus
Intradermal Nevus
Viewed: 4474 times.

Powered by Gallery v1 RSS