Nevi and Melanoma 
Melanocytic Nevi
Melanocytic Nevi
Viewed: 3866 times.

Junctional Nevus
Junctional Nevus
Viewed: 4084 times.

Histopathology of a Junctional Nevus
Histopathology of a Junctional Nevus
Viewed: 5438 times.

Compound Nevus
Compound Nevus
Viewed: 4466 times.

Histopathology of a Compound Nevus
Histopathology of a Compound Nevus
Viewed: 4077 times.

Intradermal Nevus
Intradermal Nevus
Viewed: 4605 times.

Powered by Gallery v1 RSS