Nevi and Melanoma 
Melanocytic Nevi
Melanocytic Nevi
Viewed: 3657 times.

Junctional Nevus
Junctional Nevus
Viewed: 3857 times.

Histopathology of a Junctional Nevus
Histopathology of a Junctional Nevus
Viewed: 5100 times.

Compound Nevus
Compound Nevus
Viewed: 4107 times.

Histopathology of a Compound Nevus
Histopathology of a Compound Nevus
Viewed: 3816 times.

Intradermal Nevus
Intradermal Nevus
Viewed: 4321 times.

Powered by Gallery v1 RSS