Nevi and Melanoma 
Melanocytic Nevi
Melanocytic Nevi
Viewed: 3903 times.

Junctional Nevus
Junctional Nevus
Viewed: 4129 times.

Histopathology of a Junctional Nevus
Histopathology of a Junctional Nevus
Viewed: 5496 times.

Compound Nevus
Compound Nevus
Viewed: 4522 times.

Histopathology of a Compound Nevus
Histopathology of a Compound Nevus
Viewed: 4112 times.

Intradermal Nevus
Intradermal Nevus
Viewed: 4670 times.

Powered by Gallery v1 RSS