Nevi and Melanoma 
Melanocytic Nevi
Melanocytic Nevi
Viewed: 3950 times.

Junctional Nevus
Junctional Nevus
Viewed: 4204 times.

Histopathology of a Junctional Nevus
Histopathology of a Junctional Nevus
Viewed: 5582 times.

Compound Nevus
Compound Nevus
Viewed: 4624 times.

Histopathology of a Compound Nevus
Histopathology of a Compound Nevus
Viewed: 4172 times.

Intradermal Nevus
Intradermal Nevus
Viewed: 4731 times.

Powered by Gallery v1 RSS