Nevi and Melanoma 
Melanocytic Nevi
Melanocytic Nevi
Viewed: 4103 times.

Junctional Nevus
Junctional Nevus
Viewed: 4450 times.

Histopathology of a Junctional Nevus
Histopathology of a Junctional Nevus
Viewed: 5872 times.

Compound Nevus
Compound Nevus
Viewed: 4985 times.

Histopathology of a Compound Nevus
Histopathology of a Compound Nevus
Viewed: 4369 times.

Intradermal Nevus
Intradermal Nevus
Viewed: 4943 times.

Powered by Gallery v1 RSS