Nevi and Melanoma 
Melanocytic Nevi
Melanocytic Nevi
Viewed: 3088 times.

Junctional Nevus
Junctional Nevus
Viewed: 3300 times.

Histopathology of a Junctional Nevus
Histopathology of a Junctional Nevus
Viewed: 4239 times.

Compound Nevus
Compound Nevus
Viewed: 3369 times.

Histopathology of a Compound Nevus
Histopathology of a Compound Nevus
Viewed: 3244 times.

Intradermal Nevus
Intradermal Nevus
Viewed: 3672 times.

Powered by Gallery v1 RSS