Nevi and Melanoma 
Melanocytic Nevi
Melanocytic Nevi
Viewed: 3267 times.

Junctional Nevus
Junctional Nevus
Viewed: 3478 times.

Histopathology of a Junctional Nevus
Histopathology of a Junctional Nevus
Viewed: 4538 times.

Compound Nevus
Compound Nevus
Viewed: 3579 times.

Histopathology of a Compound Nevus
Histopathology of a Compound Nevus
Viewed: 3415 times.

Intradermal Nevus
Intradermal Nevus
Viewed: 3839 times.

Powered by Gallery v1 RSS