Nevi and Melanoma 
Melanocytic Nevi
Melanocytic Nevi
Viewed: 3357 times.

Junctional Nevus
Junctional Nevus
Viewed: 3560 times.

Histopathology of a Junctional Nevus
Histopathology of a Junctional Nevus
Viewed: 4678 times.

Compound Nevus
Compound Nevus
Viewed: 3701 times.

Histopathology of a Compound Nevus
Histopathology of a Compound Nevus
Viewed: 3485 times.

Intradermal Nevus
Intradermal Nevus
Viewed: 3940 times.

Powered by Gallery v1 RSS